Herroepingsrecht

Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht gelden onderstaande voorwaarden 

 • Het product is ongebruikt
 • Het product moet 100% verkoopwaardig zijn
 • Herroepingsrecht is uitgesloten voor producten vervaardigd naar de specificaties van de consument.
 • Boxspringtopper.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.
 • Voldoet uw geretourneerd product niet aan deze eisen zult u schriftelijk op de hoogte gesteld worden.
 • Boxspringtopper.nl behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het niet voldoen aan de bovenstaande eisen in te houden op de creditering.

 

De afkoelperiode geldt niet voor producten die:

 • Naar uw hand zijn samengesteld zoals samengestelde producten met keus uit maat, kleur of andere optie mogelijkheden.
 • Eenmalige aanbiedingen zoals bijv. showroom modellen

 

De wettelijk bepaalde bedenktijd vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

 

-De consument kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via info@boxspringtopper.nl 

 

-De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Boxspringtopper.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

-De kosten voor retourneren komen allen voor rekening van de consument.

-Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzendkosten) volgens de wet van terugbetaling in aanmerking komen, zal Boxspringtopper.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van tijdig beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarden dat de consument het product tijdig aan boxspringtopper.nl heeft geretourneerd.