Privacy policy

 

Boxspringtopper.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteerd, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden. 

 

Artikel 1 – wettelijke bepaling

 

1.Website: www.boxspringtopper.nl

 

1.2.Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: www.boxspringtopper.nl (onderdeel van AB Wonen), gevestigd te Hof 51, 5571CB Bergeijk, kvk-nummer:  81229186

 

Artikel 2 – toegang tot de website

 

1.De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – content van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere productie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolging. 

 

Artikel 4 – het beheer van de website

 

Voor het beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website. 
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

 

Artikel 5 – verantwoordelijkheden

 

De beheerder in een in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schende van de voorwaarden aan deze privacy policy

 

De beheerder niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derde of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – het verzamelen van gegevens 

 

Uw gegevens worden verzameld door Boxspringtopper.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als indentificeerbaar wordt beschouwt een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator zoals een naam een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.   

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder (m.u.v. betaling met Klarna afterpay) voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling. 

6.1 Klarna 

Om de Klarna betaalmethodes aan te kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid dat wij uw contactgegevens en order details dienen te verstrekken aan Klarna. Aan de hand van uw gegevens beoordeeld Klarna of u als klant in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en kunnen zij deze voor u op maat aanpassen. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna´s eigen privacyverklaring

 

Artikel 7 – uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of de beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen via info@boxspringtopper.nl .

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – verwerking van de persoonsgegevens

 

Indien geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van de informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

 

Artikel 9 – commerciele aanbiedingen

 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail naar het volgende address: info@boxspringtopper.nl 

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

 Artikel 10 – bewaartermijn gegevens 

 

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

 

Artikel 11 – cookies

 

1.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

 

11.2.Wij gebruiken de volgende soort cookies op onze website:

  • functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inlog informatie.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire paginas en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt, of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

11.3.Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 

-Geen overig cookies

 

11.4.Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

 

11.5.Voor informatie over het gebruik, het beheer en verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat hoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 13 – toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden in Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bijgevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behouden wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – contact

Voor vragen, productinformatie of vragen over de website zelf, kunt u zich richten tot: afdeling vragen, Info@boxspringtopper.nl